בית מדרש לדיינות "אֹרח משפט" מכשיר תלמידי חכמים צעירים (25-36) להיות דיינים ומורים בעם ישראל. בתכנית לימודים מאתגרת ותובענית משתלמים התלמידים תוך כשמונה שנים באבן העזר, בחושן משפט ובהלכות רבית ביסודיות ובהירות.

הלימוד בבית המדרש הוא עיוני ושורשי מן הסוגיות והראשונים עד בירור ההלכה למעשה בשאלות הישנות והחדשות. בבית המדרש נהוגות חזרות רבות ומקיפות כדברי חכמנו ז"ל שחזרה היא הדרך להבנה וידיעה ברורה.

חברי בית המדרש נבחנים בקביעות על הנלמד ונסמכים לדיינות והוראה.

ישיבת חברון בראשות הגר"י חברוני שליט"א רואה בבית המדרש מקום אידיאלי לטובי בוגריה לגדול במיטביות ולהיות יושבי על מדין ומורים לעם.

ישיבת חברון מסייעת רבות לבית המדרש, ובכך מושיבה ישיבה לזכר ר"מ הישיבה הגאון רבי מרדכי חברוני זכר צדיק לברכה.

הגר"מ חברוני נודע והתייחד בטוהרו, בהליכתו בקדושה, ובבקיאותו העצומה בכל חלקי התורה, כרוכה ביושר מחשבתי נדיר ובפשטות, אבל לדאבון לב הוא הלך בדמי ימיו. אחד היה בפה ובלב, ארון לתורה עשוי מקשה אחת מבית ומבחוץ, אשר העדות שבו נשאוֹ גם כאשר נלאה הבשר והדם. חבל על דאבדין.