בית מדרש לדיינות "אֹרח משפט" מכשיר תלמידי חכמים צעירים (25-36) להיות דיינים ומורים בעם ישראל. בתכנית לימודים מאתגרת ותובענית משתלמים התלמידים תוך כשמונה שנים באבן העזר, בחושן משפט ובהלכות רבית ביסודיות ובהירות.

הלימוד בבית המדרש הוא עיוני ושורשי מן הסוגיות והראשונים עד בירור ההלכה למעשה בשאלות הישנות והחדשות. בבית המדרש נהוגות חזרות רבות ומקיפות כדברי חכמנו ז"ל שחזרה היא הדרך להבנה וידיעה ברורה.

חברי בית המדרש נבחנים בקביעות על הנלמד ונסמכים לדיינות והוראה.

הגאון רבי שמואל קמנצקי שליט"א תמך נמרצות בהקמת בית המדרש והוא משמש כנשיאו.

הגאון ר' משה מרדכי פרבשטיין ראש ישיבת חברון מלווה את סדרי ותכנית הלימוד של "אֹרח משפט", ומוסר בבית המדרש משיעוריו.

רבנים, דיינים ומומחים בתחומם מוסרים שיעורים עיוניים בסוגיות הנלמדות, ומחכימים בשאלות ודיונים מתוך עולם המעשה.

גם חברי בית המדרש עצמם מוסרים שיעורים בתורנות שבועית. החל מקיץ התשע"ח השיעורים מצולמים ומועלים ל"בינינו – מערכת שיעורי תורה לצפיה" באדיבות ידידנו הרב צבי קנול שליט"א.

בית המדרש הוציא באדר התשע"ח מאסף ראשון מסוגו – מאסף עיונים וברורים עם כ-110 מאמרים מכ-75 דיינים, רבנים, תופשי ישיבה, ועוסקי אבן העזר על כל ענייני אבן העזר (פריה ורביה, אישות, קידושין, כתובות, גיטין, מיאון, יבום וחליצה, סוטה).